فرم استخدام

برای استخدام و همکاری مستقیم با شرکت آریا این فرم را پر کنید.
 • اطلاعات شخصی

  لطفا اطلاعات شخصی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • چه زمانی برای تماس تلفنی در دسترس هستید؟
 • تحصیلات و مهارت ها

  اطلاعات مربوط به تحصیلات و مهارت های خود را تکمیل کنید.
 • اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی خود را وارد کنید. لطفا تمام مدارک خود را به ترتیب و به صورت زیر وارد کنید.
  مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام دانشگاهمعدلاز سالتا سال 
 • رشته آموزشیعنوان مدرکنام موسسه آموزشیمحل موسسهاز سالتا سال 
 • لطفا در زیر هر فیلد به خودتان از عدد 0 الی 9 نمره دهید.
  مسلط به زبان:خواندننوشتنگوش دادنمکالمه 
 • شغل مورد نظر

  شغل مورد نظر خود را در لیست زیر علامت بزنید
 • سوابق شغلی

  سوابق شغلی خود را با دقیت وارد کنید.
 • تاریخ و سمت مشاغل قبلی خود را ذکر نمایید
  نام محل کارتاریخ شروعتاریخ پایانحقوق و مزایاسمتعلت خروجشماره تماس 
 • اطلاعات بیشتر

  اطلاعات و توضیحات اضافی را در فیلد زیر وارد کنید
 • مشخصات دو نفر از آشنایان خود که در صورت لزوم بتوان با ایشان تماس گرفت.
  نام و نام خانوادگیشغلنسبت آشنایینشانی محل سکونتتلفن 
 • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  رزومه خود را در قالب فرمت های pdfو docو docx بارگذاری نمایید
 • موارد قانونی

  جهت ارسال فرم بایستی قوانین و مقررات سایت را به دقت مطالعه کنید و گزینه "با قوانین و مقررات موافقم" را علامت بزنید
 • قوانین و مقررات

  اینجانب تایید می کنم که تمام اطلاعات این فرم کامل و صحیح بوده و با علم به اینکه هرگونه اطلاعات غلط یا نادرست چه در این درخواست شغلی و چه در تمامی مراحل فرایند استخدام منجر به عدم صلاحیت بنده برای درخواست شغل و یا در صورت استخدام سبب اخراج فوری بنده در هر زمانی در آینده می شود شرایط را قبول می نمایم. اینجانب باعلم به اینکه این درخواست شغلی به هیچ وجه الزامی برای استخدام ایجاد نمیکند شرایط را قبول می نمایم. همچنین اینجانب میدانم و موافقم که استخدام اینجانب مشروط میباشد بدان معنا که همانطور که من در هر زمان برای استعفا آزاد هستم این شرکت نیز حق دارد در هر زمانی با یا بدون اطلاع قبلی من را اخراج کند. هیچ تفاهمنامه شفاهی یا کتبی برخلاف این اساس نامه اعتبار ندارد مگر آنکه توسط مدیر این شرکت مکتوب و به امضا برسد. اینجانب می دانم که این شرکت به دنبال تایید هرکدام از اطلاعات فوق در طی فرایند استخدام می باشد لذا اینجانب در اینجا به این شرکت اجازه می دهم که صحت اطلاعات فوق الذکر را بدون اطلاع بعدی بنده بررسی نموده و همچنین به این شرکت اجازه می دهم تا تمامی منابع واطلاعات اضافی در مورد من را بررسی نماید. بدین وسیله اینجانب به این شرکت و نمایندگان آن را برای مطالبه این اطلاعات و سایر افراد، شرکت ها یا سازمان ها را برای تهیه این اطلاعات اختیار تام می دهم.