تغییرات قیمت دستگاه کارتخوان

تغییرات قیمت دستگاه کارتخوان

در این بخش قصد داریم تا شما را نسبت به قیمت دستگاه کارتخوان در چندین سال اخیر در مقایسه با قیمت دلار آگاه کنیم.
توجه داشته باشید در نمودار های زیر قیمت دلار بر اساس نرخ همان روز محاسبه و در چارت درج شده همچنین قیمت کارتخوان ها رند شده و بدون احتساب رقم های دهگان و یکان درج شده.

نکته قابل توجه این است که قیمت درج شده با احتساب هزینه ثبت و بررسی و دیگر خرده هزینه های موجود به هنگام خرید کارتخوان میباشد و در اصل قیمت تمام شده در چارت های زیر درج شده.

شرکت ما همواه سعی کرده تا جای ممکن قیمت دستگاه ها را در طی ماه های مختلف ثابت نگه داشته و یا سود کمتری نسبت به فروش کارتخوان خود داشته و همواره مشتریانش را راضی نگه دارد