تغییرات ورژن 1.21 پنل نمایندگان

راه اندازی سامانه فنآپ بر بستر پنل نمایندگان شرکت آریا مطابق با دستور العمل های سامانه اصلی و مکانیک های اصلی سامانه و بر اساس الگوریتم های فیلدی موجود در سامانه مرکزی

راه اندازی سیستم ادمین ثبت و افزودن ادمین ثبت جهت بررسی و تائید نهایی پرونده های نهایی

ساخت حساب کاربری نمایندگی مخصوص ده نماینده پر فروش و برتر شرکت آریا از سراسر ایران به جهت تست پنل و استفاده از خدمات ارسال سریع السیر پرونده های فنآپی و پرداخت نوین

تغییرات و مشکلات فنی پنل:

رفع باگ: رفع مشکل رد کردن برخی فیلد های ستاره دار

رفع باگ: برخی از فیلد ها مقدار ثابتی را در خود نگه داشته بودند و ارسال میکردند (حل شد)

تغییر:پیام تائیدیه تغییر کرد.

رفع باگ: حل مشکل صحیح نشان ندادن دراپ داون باکس صنف ها در فرم های تو در تو

رفع باگ: رفع مشکل نشان ندادن کد شعبه بانک.

تغییرات ظاهری:

فرم های تو در تو با استایل جدیدی بصورت تست افزوده شد

پنل ادمین ثبت تغییر ظاهری کرده

همچنین در بخش ویدئو ها ویدئو آموزشی فنآپ افزوده شد!