محافظ کارتخوان شما

مناسب برای انواع مدل های پکس و وریفون

کیفیت مناسب پارچه

مجهز به بند رو دوشی برای حمل نقل آسانتر